Cijena

Cijena

Predsezona od 06.05 – 31.05

Apartman (plavi)           :sedmična cijena € 455 ( dnevna cijena € 65 )

Studio     (crveni)          :sedmična cijena € 175 ( dnevna cijena € 25 )

Studio     (zeleni)          :sedmična cijena € 210 ( dnevna cijena € 30 )

Studio      (sivi)            :sedmična cijena € 245 ( dnevna cijena € 35 )

Glavna sezona od 01.06 – 30.09

Apartman (plavi)          :sedmična cijena € 595 ( dnevna cijena € 85 )

Studio     (crveni)         :sedmična cijena € 245 ( dnevna cijena € 35 )

Studio     (zeleni)         :sedmična cijena € 280 ( dnevna cijena € 40 )

Studio     (sivi)             :sedmična cijena € 315 ( dnevna cijena € 45 )